Vognmagervej 15A, 7000 Fredericia, Danmark +45 7592 8100 Man - Tirs 08:00 - 16:00 - Fre 08:00 - 15:00

Automatisering af rengøring

Automatisering af daglig rengøring af produktionslinie

I produktionen, er der ofte stop på produktionslinjen. Mange af disse stop, kræver rengøring eller afrensning af valser/ limrester og andet som sætter sig i produktionen. Ofte kan disse problemer løses, ved at indsætte automatiske rengørings procesdure som Tøris afrensning – Tørdamp desinficering. I dag har man med den nye automations robot løsning, mulighed for at indbygge disse som er del af den daglige drift på lige vilkår som andre. Det har vist sig at dette kan bidrage med en betragtelig reduktion i stop tiden i produktionen.

Forstil dig at kunne køre 8 min ekstra pr. time.

Ved at investere en mindre del i automatiseringen, kan du altså hente 13-15 % ekstra produktion. Det betyder at du kan øge din kapacitet, ved et mindre indgreb i maskinen.

Er det muligt for din produktion.

At øge produktivitet / kapacitet

Det er dig som kender din produktion og de processer som i er dygtige til. Det er derfor en forudsætning, at vi kender alle fakta, før end vi kan beregne de faktiske tal. Derfor udarbejder vi sammen med ledelsen en OEE skema til at måle, hvor den enkelte stop faktore er i produktionen. CryoCIP tager sig kun af de automatiske rengørings systemer og det vil derfor i sidste ende kun være denne del vi beskæftiger os med. Men det er klart at når man laver en OEE måling på Maskin linjen, så vil der selvfølgelig være fejl som ikke kan relatere sig til rengøringen. Alle problemstillinger vil blive målt, idet det vil give et overblik. Det kan eks. godt være at det er muligt at hente 20% i produktivitet, men det kan være at det kun er de 8-12 % som er relateret til daglig rengøring eller løbende rengøring under drift og det er her vi mener, at der kan sættes ind for at øge kapaciteten / produktiviteten.

Modul opbygget Dossering

CryoCIP med Partner patent ansøgte i jan. 2019 et nyt doseringssystem indenfor CO2 tøris – CO2 Mix med additiver – sandblasting – Lava/Soda blasting, samt Triple blasting. Systemet, er nyt idet, der ikke før fandtes systemer til mekanisk mix fra lavtryk til højtryk. De nye systemer dosserer mere nødagtigt end de systemer som kendte til før CryoCIPs nye maskine. CryoCIPs nye maskine kan skifte imellem 5 forskellige metoder i en maskine. Det giver mindre transport kg. det giver større fleksibilitet, samtidig giver det også bedre driftsudgift og det giver en samlet bedre investering, når man samligner med de ældre modeller.

Forudbestil de første maskiner til levering ultimo feb. 2020.

Du kan allerede nu bestille de nye maskiner på tlf. 75 92 81 00 eller mail export@cryocip.com.

 
%d bloggers like this: