Vognmagervej 15A, 7000 Fredericia, Danmark +45 7592 8100 Man - Tirs 08:00 - 16:00 - Fre 08:00 - 14:00

Forbud mod henvisning til bestemt fabrikat.

Fejl i udbudsmateriale

Det er i de tekniske specifikationer ikke tilladt at angive et bestemt fabrikat, en bestemt oprindelse eller en bestemt fremstillingsproces, som er kendetegnet for produkter eller ydelser fra en bestemt tilbudsgiver. De tekniske specifikationer må heller ikke henvise til et bestemt varemærke, patent, type, oprindelse eller produktion med det resultat, at visse tilbudsgivere eller varer favoriseres eller elimineres. Formålet med et forbud mod denne type henvisninger er, at konkurrencen herved kan blive begrænset eller fordrejet, og at det kan blive uigennemsigtigt, hvilke krav der reelt stilles til indkøbet. Det kan skabe tvivl hos tilbudsgiverne om, hvornår et produkt, som ikke er af samme mærke som reference produktet, opfylder de behov, som ordregiver har.

Kilde: Udbudsloven, Vejledning om udbudsreglerne, Januar 2016. kan hentes på følgende link.

Fejl vedr. kun at begrænse udbuddet, til bestemte metoder eller brands, kan i værste fald betyde, at et udbud må gå om, såfremt at der er nogen som måtte ønske det, at det skal gå om. Såfremt at projektet kræver en bestemt metode, kræver udbudsloven at metoden skal være tilgængelig for alle som skal byde på projektet.

Hvis der er behov for, at den konkrete anskaffelse er kompatibel med eksisterende produkter
hos ordregiveren, kan ordregiveren efter omstændighederne være berettiget til at henvise til
det produkt, som anskaffelsen skal være kompatibel med. I en sådan situation vil ordregiveren
kunne henvise til et specifikt varemærke med henblik på at tydeliggøre ordregiverens behov.

Hvis der i et udbud, er nævnt en bestemt metode eller varemærke, vil det være i strid med udbudsloven. Udbudsloven siger, at alle skal have lige adgang, ellers vil der ikke være konkurrence. Fejl i udbudsmaterialet kan betyde, at et udbud, skal gå om og det kan blive dyrt for bygherre.

 
%d bloggers like this: