Vognmagervej 15A, 7000 Fredericia, Danmark +45 7592 8100 Man - Tirs 08:00 - 16:00 - Fre 08:00 - 14:00

Udbudsfejl i skimmelsager

Oplever du fejl i udbudsmateriale

Jeg oplever ikke tit, men indimellem kunder som kontakter mig, “som vil høre om det kan være rigtigt, at man i et udbuds materiale beskriver en metode, som man ikke har adgang til at kunne udføre“.

Jeg meddeler dem ofte i forbindelse med skimmelsager i bygningsager, at det ikke er lovligt i udbudsmaterialer at håndhæve en bestemt metode eller firma til at udfører en opgave. Det kan i værste fald give store bøder til rådgiver og bygherre, idet det vil give højere priser og dermed miste konkurrence på området.

Jeg vil i næste afsnit citerer fra konkurrencestyrelsen regelsæt vedr. at det som udgangspunkt ikke må angives et bestemt fabrikat, en bestemt oprindelse eller fremgangsproces, som kendetegner de vare eller tjenester, som en bestemt aktører leverer. [af Søren Hammer]

Konkurrencestyrelsen skriver:

“ordregivere må som udgangspunkt ikke angive et bestemt fabrikat, en bestemt oprindelse eller en bestemt fremstillingsproces, som kendetegner de varer eller tjenesteydelser, som en bestemt økonomisk aktør leverer. Ordregiver skal i stedet vha. tekniske krav og specifikationer beskrive kravene til de varer og/eller tjenesteydelser, som ønskes indkøbt. Ved fastsættelsen af krav skal ordregiver overholde de EU-retlige principper om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet.”

“Ordregiver kan dog i tilfælde af, at den konkrete anskaffelse skal være kompatibel med eksisterende produkter hos ordregivere, henvise til det produkt, som anskaffelsen skal være kompatibel med. I en sådan situation vil ordregiveren kunne henvise til et specifikt varemærke med henblik på at tydeliggøre ordregiverens behov.”

“Herudover kan ordregiver i særlige tilfælde anvende henvisninger til et bestemt fabrikat eller lignende, når en tilstrækkelig nøjagtig og forståelig beskrivelse af kontraktens genstand ikke er mulig. En sådan henvisning skal efterfølges af formuleringen ”eller tilsvarende”, jf. udbudslovens § 42, stk. 2. I sådanne tilfælde skal ordregiver acceptere andre produkter, som er tilsvarende det angivne fabrikat eller lignende. Det er ordregiver, der har bevisbyrden for, at en tilstrækkelig, nøjagtig og forståelig beskrivelse ikke er mulig. Det kan i nogle situationer være hensigtsmæssigt at tydeliggøre eller eksemplificere, på hvilken måde en anskaffelse kan være tilsvarende. Det fremgår ligeledes af praksis fra Klagenævnet for Udbud, at ordregiveren bærer risikoen for uklarheder i udbudsmaterialet.”

“Det vil bero på en konkret vurdering hvorvidt ordregiver i det konkrete udbud har været berettiget til at henvise til en bestemt fabrikat, en bestemt oprindelse eller en bestemt fremstillingsproces.”

Fejl i udbudsmaterialer skal opdages.

Jeg plejer altid at vejlede henvendelser med at gøre rådgiver, bekendt med at en metode som henvises til skal kunne udføres af alle. Derfor er opfordringen enten at nævne “en metode eller lignende” eller at beskrive processen på en måde som alle kan byde ind på udbudet. Normalt vil rådgiver, lave et rettelses blad og sagen løses uden at inddrage konkorrence styrelsen.

Vedr. denne artikel kan jeg kontaktes på 75 92 81 00 [Søren Hammer]

 
%d bloggers like this: